Paintball Club Vysočina |           |     +420 777 63 73 50  |  info@paintballvysocina.cz


 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

Závazná bezpečnostní pravidla

Všichni hráči a další přítomné osoby se musí řídit pokyny organizátorů a rozhodčích.

 Používat ke hře se smějí pouze plynové značkovací zbraně splňující zákonné podmínky. Tyto zbraně se smějí nabíjet jen originálními značkovacími kuličkami.

 V hrací zóně a všude tam, kde hrozí zásah značkovací kuličkou, musí všechny osoby po dobu hry nosit na obličeji ochranné brýle. V případě zamlžení či znečištění brýlí se obraťte na rozhodčího. Pamatujte, že ochrana zdraví musí být vždy na prvním místě.

 Střílet je povoleno pouze v průběhu hry v hrací zóně. Mimo hrací zónu se nosí zbraň zásadně vždy zajištěná a její hlaveň musí směřovat vždy k zemi. K vyzkoušení zbraní slouží specielně vymezená zkušební zóna. Za úmyslný či neúmyslný výstřel mimo hrací zónu či herní dobu může být hráč vyloučen pořadatelem ze hry. Herní zónu a její hranice určuje pořadatel.

 Je zakázán fyzický kontakt mezi protihráči.

 Je zakázáno střílet a mířit i nenabitou zbraní na hráče či další osoby bez nasazených brýlí. Na rozhodčího a ostatní nehrající se nesmí střílet, ani když mají nasazené ochranné brýle.

 Je zakázáno šplhat po stromech, skalách nebo strmých svazích, ničit vegetaci, střílet na zvěř a ptáky a volně odhazovat odpadky.

 Alkohol, kouření, politická a válečná hesla a symboly se neslučují s filozofií Paintball game. Kouřit je možno pouze ve vyhrazeném prostoru a konzumace alkoholu je povolena až na konci hracího dne.

 Každý hráč je povinen znát a za všech okolností dodržovat uvedená bezpečnostní pravidla. Za přestupek proti těmto pravidlům je rozhodčí nebo organizátor oprávněn závodníka vyloučit z další hry bez nároku na vraceni startovného (půjčovného)  a udělit mu pokutu až do výše 500,- Kč.

Paintball není omezen věkem, ale za osoby mladší 18ti let musí zodpovídat "dospělák" !

 

   

Buď našim fanouškem na Facebooku

Hlavní stránka      |      O hře paintball      |      Bezpečnostní pravidla      |     Galerie      |      Mapa    |     Ceník   |    Odkazy - doporučujeme   |